Garantie

De garantie op jouw Loekie

 

Garantievoorwaarden

In dit stuk zetten we de garantievoorwaarden van Loekie voor je op een rij. Deze noemen we “de garantievoorwaarden”. De garantiegever, Loekie, is onderdeel van Accell Nederland B.V. en is officieel gevestigd op de Industrieweg 4, in (8444 AR) Heerenveen. Ons Kamer van Koophandel nummer is 01054298 en het BTW nummer is NL008084531B01.

Als eigenaar van een Loekie fiets of fietsonderdeel heb je recht op wettelijke garantie (non-conformiteit). Dat recht kan je geldend maken jegens de verkoper, de officiële Loekie dealer. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten.

Daarnaast geeft Loekie, als fabrikant, ook nog een eigen garantie op haar fietsen. Deze extra verleende garantie noemen wij “fabrieksgarantie”. Ook hiervoor kun je terecht bij de officiële Loekie dealer. Deze fabrieksgarantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Deze extra Loekie fabrieksgarantie gaat in op de dag dat je fiets volgens de aankoopfactuur geleverd is.

 

1.0 Voorwaarden Loekie fabrieksgarantie

Ten aanzien van nieuwe Loekie fietsen en fietsonderdelen heb je binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) recht op onze fabrieksgarantie volgens de onderstaande garantievoorwaarden.

 

De fabrieksgarantie houdt in dat Loekie garandeert dat de door haar op de markt gebrachte Loekie fietsen en fietsonderdelen gedurende een bepaalde periode vrij zijn van constructie-, materiaal- en/of lakfouten. Je fabrieksgarantie gaat in op de dag dat je fiets volgens de aankoopfactuur aan jou verkocht en geleverd is. De periode gedurende welke de fabrieksgarantie geldt verschilt per onderdeel:

 

Frame                                                    5 jaar

Vaste voorvork                                     5 jaar

Verende voorvork                                2 jaar

Lakwerk frame en vork                       2 jaar

Overige lak -en chroomdelen            2 jaar

Alle overige onderdelen                      2 jaar

 

2.0 Garantie onderdelen

Krijg je tijdens de garantieperiode problemen met je Loekie fiets of een onderdeel daarvan, zoals dat onder punt 1.0 beschreven staat? Dan kan je Loekie (via de officiële Loekie dealer) vast laten stellen of er sprake is van een materiaal-, lak- en/of constructiefout. Als dat zo is, bepaalt Loekie in overleg met de dealer of het onderdeel gerepareerd, vervangen of vergoed wordt. Voor een onderdeel dat wordt vervangen in de garantieperiode, geldt de nog overgebleven garantietermijn op het betreffende onderdeel van je fiets; er gaat dus niet een nieuwe termijn lopen.

Een onderdeel kan gerepareerd of vervangen worden door een nieuw onderdeel, ter vrije keuze van Loekie. Loekie kan niet garanderen dat frametypen of kleuren leverbaar blijven. Als het originele onderdeel niet meer leverbaar is, mag Loekie een gelijkwaardig alternatief onderdeel leveren. Je dealer kan kosten in rekening brengen voor het herplaatsen van accessoires of onderdelen op vervangen onderdelen. Ook transportkosten van en naar Loekie kunnen bij je in rekening worden gebracht.

Als onder de garantie het frame van je Loekie vervangen moet worden, kan het zijn dat het originele frame niet meer leverbaar is. Je krijgt dan een vervangend frame, dat mogelijk niet langer geschikt is voor andere accessoires of onderdelen die op het frame zijn aangebracht. In dat geval kan de Loekie dealer andere accessoires of onderdelen met een vergelijkbare functie die wél bij het nieuwe frame passen aanbrengen en bij je in rekening brengen. Hij zal dit echter pas doen nadat hij daarvoor jouw voorafgaande toestemming heeft gekregen. Heeft Loekie helemaal geen frame beschikbaar? Dan kunnen we een nader te bepalen commerciële oplossing aanbieden.

 

3.0 Garantie uitsluitingen

In de volgende gevallen heb je geen recht op garantie:

 • Je fiets is niet met regelmaat onderhouden conform fabrieksvoorschriften.
 • Je stuur, zadel, zadelpen, derailleur set, remmen, snelsluiting van de derailleur set, remmen, snelsluiting van de wielen of banden zijn verkeerd afgesteld of gespannen zonder dat de officiële Loekie dealer daarvan een verwijt kan worden gemaakt.
 • Onderdelen zoals de rem- en derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen zijn niet op tijd vervangen.
 • Gebruikelijke slijtage aan onderdelen zoals banden, ketting, kettingbladen, achter tandwielen, lampen, kabels en remblokken, zonder dat sprake is van constructie- en of materiaalfouten.
 • Loekie kan door een niet terzake kundige reparateur uitgevoerde werkzaamheden aan de fiets niet meer achterhalen hoe het gebrek of schade ontstaan is.
 • Er zijn onjuiste (technische) reparaties aan je fiets uitgevoerd door een niet terzake kundige reparateur.
 • Na het leveren van je Loekie zijn andere accessoires of onderdelen onjuist gemonteerd of de originele onderdelen komen door externe manipulaties niet langer overeen met de originele, technische specificatie. Bijvoorbeeld als de motor is opgevoerd.
 • Er is onjuist of onzorgvuldig gebruik gemaakt van je fiets of er zijn beschadigingen ontstaan door een verkeersongeval of valpartij, of ander onheil van buitenaf.
 • Je Loekie is ingezet als verhuurfiets of gebruikt bij wedstrijden en/of commerciële activiteiten die uitzonderlijk gebruik van de fiets met zich meebrengen.
 • De schade is ontstaan door vervoer op een fietsendrager of een ander transportmiddel.
 • Normale verwering van de lak door weersinvloeden of roestvorming bij lakschade.

Het spreekt voor zich dat Loekie alleen garantie geeft op de door haar vervaardigde fiets en de originele onderdelen die daarvan deel uitmaken. Indien je ervoor kiest om originele onderdelen te vervangen door imitatieonderdelen, dan dien je er rekening mee te houden dat de fabrieksgarantie van Loekie geen betrekking heeft op dergelijke onderdelen, alsmede dat indien dergelijke onderdelen een negatieve impact hebben op originele onderdelen die zijn gemonteerd op uw fiets, je ook geen aanspraak meer kunt maken op de fabrieksgarantie van Loekie op dergelijke originele onderdelen.

Voor meer informatie over garantie en onderhoud verwijzen wij je graag door naar onze website www.Loekie.nl/garantie.

 

4.0 Aanspraak op garantie maken

Bij een gebrek of defect aan je Loekie fiets, of een onderdeel daarvan, moet je – als je dat onder de garantie wil laten vallen – deze altijd laten inspecteren en repareren door een officiële Loekie dealer. Neem ook de originele aankoopnota mee.

Alleen de officiële Loekie dealer kan met de aankoopnota de garantieaanspraak indienen bij Loekie. De officiële Loekie dealer is ook het eerste aanspreekpunt. Een officiële Loekie dealer is getraind in het repareren en onderhouden van onze producten en beschikt over alle daarvoor noodzakelijke gereedschappen, onderdelen en software. Ook kent de dealer de richtlijnen voor het afhandelen van garantieaanspraken.

Zodra een gebrek is geconstateerd mag je geen gebruik meer maken van je Loekie fiets en moet je voorkomen dat de schade groter wordt. Loekie is niet aansprakelijk voor de schade als die door je eigen toedoen ontstaat of is vergroot.

Ben je verhuisd of is je eigen Loekie dealer niet meer beschikbaar? Dan kun je contact met ons opnemen om een Loekie dealer in de buurt te vinden.

 

5.0 Aansprakelijkheid Loekie

De aansprakelijkheid van Loekie en de Loekie dealer in relatie tot defecte fietsen of fietsonderdelen is in beginsel beperkt tot hetgeen voortvloeit uit deze garantievoorwaarden, tenzij en voor zover deze aansprakelijkheidsbeperking in strijd is met een dwingendrechtelijke rechtsbepaling (de hiervoor bedoelde wettelijke garantie).

Als toepassing van de garantievoorwaarden volgens Loekie leidt tot een ongewenste situatie, kunnen wij jou een alternatieve oplossing aanbieden. Dat betekent niet dat andere consumenten in vergelijkbare gevallen ook recht hebben op dat alternatief.

 

6.0 Wijziging garantievoorwaarden

Loekie mag deze garantievoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Je vindt de meest actuele voorwaarden van de Loekie garantie op www.Loekie.nl/garantie.