Loekie “win je aankoop bedrag terug” actievoorwaarden

1. De actie

 1. Gedurende de looptijd van deze actie kan de koper van een Loekie kinderfiets kans maken om het aankoopbedrag van de fiets terug te winnen.
 2. Deze actie liep zolang fietsen met garantiebewijzen voorzien van de actie worden verstrekt bij Accell Nederland dealers, maar tot uiterlijk 1 september 2019. Alleen fietsen met garantiebewijzen waarop de actie vermeld staat kunnen deelnemen aan deze actie. Ieder jaar zal er in september een winnaar bekend worden gemaakt.
 3. Om deel te kunnen nemen aan de actie moet een foto van de aangekochte fiets en een kopie of een foto van het aankoopbewijs worden verzonden naar marketing@loekie.nl
 4. Winnaars worden persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Niet-winnaars zullen geen bericht ontvangen.
 5. Het aankoopbedrag zal binnen 6 weken na bekendmaking van de winnaar worden teruggestort door Accell Nederland B.V. Het bedrag wordt overgemaakt mits alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Dit zijn: het aankoopbewijs van de fiets en de volledige naam en het rekeningnummer.

2. De voorwaarden

 1. Deze actie liep tot uiterlijk 31 augustus 2019. Daarna gemailde aankoopbewijzen leiden niet meer tot deelname. Deelname staat alleen open voor in Nederland en België woonachtige natuurlijke personen. Medewerkers van Accell Nederland B.V. zijn uitgesloten van deelname.
 2. Iedere deelnemer of diens ouder of verzorger, kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 3. De deelnemer stemt er mee in dat bij winst van de prijs de naam en ingestuurde foto in het kader van de bekendmaking van de winnaar mag worden geopenbaard via de online media van Loekie. Bij weigering van bekendmaking zal een nieuwe winnaar worden gekozen.
 4. Deelnemers dienen de Loekie fiets aangeschaft te hebben bij een aangesloten dealer van Accell Nederland of Accell België en in bezit te zijn van het aankoopbewijs.
 5. Loekie mag deze actievoorwaarden op ieder moment wijzigen of de actie staken, zonder dat Loekie daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.
 6. De algemene voorwaarden Accell Nederland B.V., die van toepassing zijn op de koop van de Loekie-kinderfietsen, zijn ook van toepassing op deze actie.